Husordensregler
Vedtatt på ordinært årsmøte 9. april 2019

1.
Leilighetene kan bare benyttes til boligformål. Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlig for at de overholdes av dem som gis adgang til leiligheten. Styret har fullmakt til, på sameiets vegne, å gripe inn ved overtredelser. Henvendelser til styret om husorden skal skje skriftlig. Uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet av de berørte partene.

2.
På grunn av krav om frie rømningsveier og generell brannsikkerhet er det ikke tillatt å hensette/lagre gjenstander foran inngangsparti, i trappeoppgang/ganger, underetasjen eller i andre fellesarealer.  Sykler skal settes på anvist sted.

3.
Biler skal parkeres i garasjen, bare kortvarig stopp er tillatt foran inngangene. Styret kan gi dispensasjon for eiere med spesielle behov. Gjesteplasser skal i minst mulig grad benyttes av beboerne. Den enkelte er ansvarlig for orden rundt egen garasjeplass. Vask av bil er ikke tillatt i garasjen. Det er en vaskeplass ved gjesteparkering nedenfor nr.31.

Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag. Lagring av brannfarlig gass eller væsker er ikke tillatt.
 
4.
Husdyr, som hund og katt mm. er tillatt, men skal ikke være til vesentlig sjenanse for andre beboere. Lufting av hund skal fortrinnsvis skje utenfor fellesarealene. Bruk av pose er påbudt, og båndregler skal følges.
 
5. 
Felles inngangsdører og dør/port til garasjen skal holdes låst.

6.
Banking eller risting av tepper fra terrasse, balkong eller vindu er ikke tillatt. Det samme gjelder tøy og sengetøy mm., dersom dette kan medføre sjenanse. Tørking av tøy kan gjøres på ukedager, men bør skje med minst mulig ulempe for naboene. Grilling med gass- eller elektrisk grill er tillatt, men det skal tas hensyn til naboene. Bruk av kull- eller engangsgrill er ikke tillatt. 

7.
Beboerne plikter å holde ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal tas tilbørlig hensyn til naboene mht. bruk av fjernsyn, radio, instrumenter mm. og ved selskapelighet. Dette gjelder særlig mellom 23.00 og 06.00. Vær oppmerksom på at selv om leilighetene er godt lydisolert, er det lytt i ganger, ved heisen og i trappeoppgangene og via terrasse/balkong dersom dørene ut er åpne. Ved spesielle anledninger, hvor man forventer en viss støy, bør naboene varsles på forhånd.

8.
Beboerne plikter å holde rom med vannførende ledninger tilstrekkelig oppvarmet så rørene ikke fryser. Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.

9.
Styret skal, på forhånd, ha godkjent alle forandringer som vil ha innvirkning på byggets utseende. Markiser, utvendige persienner og levegger skal være av den type og farge som styret, i samråd med arkitekten, har godkjent.

10. 
Lobbyen i nr. 33 er et fellesareal og skal ikke, uten styrets tillatelse, brukes til private arrangementer.  Bruk av gjesteleiligheten skal skje etter de retningslinjer som er gitt av styret.

11.
Innvendige forandringer som medfører inngrep i bærende konstruksjoner må ikke foretas. Større forandringer på kjøkken og bad skal meddeles styret. Rør og elektriske arbeider skal utføres av autorisert firma.

12.
Kildesortering av avfall.  Bruk containere for hhv rest- og matavfall, papp/papir og plast. Glass, metall, EE avfall, farlig avfall samt klær og sko må bringes til returpunkter bestemt av kommunen.   Større pappesker etc. må brettes sammen før de legges i container.
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 116 117  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com