BRANNINSTRUKS

Hva du skal gjøre hvis det brenner:

Varsle:
De som er i fare! (hvis alarm ikke er utløst; bruk manuelle meldere
og/ eller stemme)
Ring
NØDNUMMER: 110

Redde:
Bistå med evakuering ved brann.

Slukke:
Slukk med håndapparat/ brannslange eller forsøk å kvele ilden!

Lukk alle dører/ vinduer slik at brann og røyk spres minst mulig.

NB! Husk at røyken er svært giftig. Ta derfor ingen sjanser!
_____________________________________________________________


VIKTIG INFORMASJON NÅR ALARMEN GÅR:

Når alarmen er utløst hos deg, pga stekeos eller annen røyk, - (ikke brann/ild):
Ring brannvesenet 66 76 42 50 (eventuelt 110) og gjør rede for situasjonen. Luft ut av leiligheten. Oppsøk alarmsentralen i nr. 33. Avstilling av alarm gjøres på alarmtavle. Instruks ligger ved tavlen.

Når alarmen er utløst, men ikke i egen leilighet:
Hvis det er røyk i korridoren,- bli i leiligheten.
Hvis trappeoppgang/korridor er fri for ild og røyk, skal du
evakuere og hjelpe de som trenger hjelp.
_____________________________________________________________


Samlingsplasser:
Beboerne i nr. 31 og 33:
Krysset Edelgranveien - Godthaabhaven

Beboerne i nr. 35 og 37:
Plassen utenfor kjøkkenet på GodthaabUtarbeidet av styret mai 2014
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 116 117  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com