Avfall.

Bærum kommune har kildesortering av avfall.

Containere for hhv rest- og matavfall, papp/papir og plast finnes i søppelhusene ved inngangene.

Ekstra poser til matavfall finnes i «materialrommet». Dette rommet ligger vis a vis heisen i kjelleren i nr.31.

Vennligst ikke forsyn deg med mer enn 1-2 ruller om gangen. Disse posene er kun for matavfall.

Revidert juni 2018
 
 
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 116 117  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com